Copyright

Samtlige tekster, billeder og andre værker, som er offentliggjort på hjemmesiden, er – hvis ikke andet er angivet – underlagt copyright fra Audi Danmark eller AUDI AG, Ingolstadt. Enhver form for kopiering, udbredelse, lagring, overførsel, forsendelse og gengivelse samt videregivelse af indhold uden skriftlig tilladelse fra Audi select ved Semler Leasing er udtrykkeligt ikke tilladt. TDI, quattro, Spaceframe, ASF samt modelbetegnelserne er registrerede varemærker tilhørende AUDI AG.